Chyba
  • Zobrazovacia šablóna je nedostupná. Spojte sa s administrátorom webových stránok, prosím.

Volebný program - téma životné prostredie

Volebný program: téma životné prostredie

Čisté, upratané a zdravé mesto

Záleží nám na tom, aby sa v priebehu dvoch volebných období Martin prepracoval na popredné pozície na Slovensku v oblasti životného prostredia, recyklácie, čistoty a poriadku.

Oblasti životného prostredia

Opatrenia

Navrhujeme spustiť dlhodobú recyklačnú kampaň v meste, Univerzitnej nemocnici v Martine a lokálne pôsobiacich firmách, ktoré tu nakladajú s odpadmi. Pre obyvateľov bytoviek a rodinných domov chceme vytvoriť také podmienky, aby mohli ľahko a jednoducho recyklovať odpad. V roku 2020 by sme totiž mali recyklovať aspoň 50 percent komunálneho odpadu podľa cieľov európskej legislatívy.

Podporujeme výstavbu stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v každej mestskej časti. Tieto nádoby šetria plochu aj financie a boli efektívne zavedené už vo viacerých mestách. Výhodou tohto riešenia je aj uvoľnenie miesta, ktoré sa zvyčajne využíva na nové parkovacie miesta.

V rámci zavádzania moderných technológií v odpadovom hospodárstve navrhujeme zavedenie elektronického indikátora, ktorý meria objem odpadu v kontajneri. Pracovník dokáže optimalizovať trasu zvozu odpadu, respektíve prísť po odpad až vtedy, keď je kontajner takmer naplnený. V rámci tohto riešenia sa šetrí čas a výsledkom je aj nižšia cena za odpad.

Podporujeme rozvoj komunitného kompostovania v mestských častiach, štvrtiach s rodinnými domami aj záhradkárskych osadách. Pri tomto projekte odporúčame spoluprácu s miestnymi neziskovými organizáciami.

Podporujeme využívanie rozložiteľných obalov (tašky, obedáre, poháriky a pod.) v miestnych prevádzkach a spoločnostiach. V rámci mesta a organizácií, na ktoré má mesto dosah, budeme presadzovať najmä toto riešenie.

Podporujeme rozvoj elektromobility a preto navrhujeme vybudovanie stojanovej nabíjacej stanice 22kW /32A so zásuvkou Typu 2 pre každú mestskú časť (v prípade vyššieho záujmu nevylučujeme ani prístrešok s tzv. wall boxami).

Podporujeme revitalizáciu okolia Malej hory a Hviezdoslavovho parku. Na pešiu zónu a jej blízke okolie chceme priniesť viac zelene, ktorá prirodzene ochladí prostredie v letných mesiacoch. V spolupráci s tretím sektorom pripravíme návrh vybudovanie mestskej komunitnej záhrady a aktívne prispejeme k obnove záhrady Slovenského národného múzea.

Zriadime dve nové pozície na mestskom úrade - mestský záhradník a arborista. Ich hlavnou náplňou práce bude spolupráca s inštitúciami pri údržbe a starostlivosti o zeleň a návrhy parkových úprav.

S ohľadom na ochranu okolitej prírody a zachovania jedinečného rázu Turčianskej kotliny sa budeme snažiť o aktívnu spoluprácu s urbárom, správou národných parkov a obcami, aby sme obyvateľov mesta mohli pravidelne informovať o ťažbe a obnove lesa a zároveň dohliadať na dodržiavanie legislatívy v tejto oblasti.