Volebný program: téma rozvoj

Moderné mesto,
ktoré má logiku

Martin v uplynulých rokoch stagnoval. Mesto nie je dostatočne atraktívne pre investorov, turistov a mladú generáciu. Počet obyvateľov klesol z 59 469 v roku 2009 na 53 946 v roku 2017. Cieľom našich opatrení má byť zastavenie poklesu obyvateľstva a zvýšenie atraktivity mesta.

6 oblastí

ktorým sa venujeme

12 opatrení

ktoré navrhujeme
Oblasti rozvoja
01

Infraštruktúra

02

Údržba

03

Turizmus

04

Bývanie

05

Šport

06

Kultúra

Opatrenia
 • Východný okruh

  Podporujeme naplánovanie výstavby východného okruhu v prvej etape do roku 2022 - smerom od Dražkoviec po Tehelnú ulicu, kde dôjde aj k úprave stávajúcej križovatky pri Martimexe, čo pomôže odľahčeniu dopravy v centre.

 • Efektívna MHD

  Navrhujeme vytvoriť dočasnú odbornú komisiu, ktorej cieľom bude analýza aktuálnej zmluvy s prepravcom, úprava trasovania MHD, zavedenie nočných spojov a zvýšenie efektivity nákladov v pomere cena / výkon. Budeme požadovať plán obmeny vozového parku tak, aby boli vozidlá postupne vymieňané za ekologické (na plyn alebo elektrickú energiu).

 • Science park

  Podporujeme realizáciu projektu „Science park“ z prostriedkov eurofondov. V parku by sa nachádzalo technické múzeum približujúce strojárske technológie a humanitné vedy. Na projekte plánujeme spolupracovať s odborníkmi na históriu strojárstva, Jesseniovou lekárskou fakultou UK, Martinským centrom pre biomedicínu a Univerzitnou nemocnicou v Martine.

 • Obnovy ciest

  Navrhneme vypracovať dlhodobý plán údržby a obnovy mestských komunikácií, ktorý bude zapracovaný do rozpočtu. Rovnako budeme trvať na podobnom pláne aj pri komunikáciách, ktoré spadajú pod Žilinský samosprávny kraj.

 • Obnova športovísk

  Navrhneme vypracovať dlhodobý plán obnovy alebo výstavby významných športovísk a začleniť ho do rozpočtu mesta tak, aby sa v každom volebnom období podarilo zrealizovať aspoň jedno. Podporujeme výstavbu areálu na Pltníkoch (pri Tulipe) a navrhujeme k nemu dopracovať parkovú oddychovú zónu na nábreží rieky Turiec, ktorá bude obsahovať verejné klzisko, volejbalové ihrisko, zeleň, lavičky, piknikové miesta a podobne.

 • Nájomné byty

  Podporíme výstavbu alebo rekonštrukciu nevyužívaných budov na mestské nájomné byty pre začínajúce rodiny. Vybavenie bytov bude zodpovedať bežnému štandardu.

 • Turiec PASS

  Navrhneme regionálnu kartu pre návštevníkov múzeí, historických a iných zaujímavých miest v regióne. Návštevník, ktorý si TURIEC PASS zakúpi, získa v cene poplatku vstup do všetkých inštitúcií a miest uvedených v prehľadnej brožúrke, ktorá bude zároveň preložená do svetových jazykov. Výnos z predaja karty bude rozdelený medzi inštitúcie, ktoré turista navštívi.

 • Mestské múzeum

  Navrhujeme zriadenie mestského múzea, ktoré bude zachytávať históriu nášho regiónu a historického vývoja v Martine a Vrútkach. Na tomto projekte by sme radi spolupracovali so Slovenským národným múzeom. Finančné prostriedky plánujeme získať najmä z eurofondovej výzvy.

 • Čistota v meste

  Nečistoty a odpadky prispievajú k zlému obrazu mesta a zhoršujú aj životné prostredie. Preto navrhneme otvorenie a úpravu zmlúv, ktoré súvisia s údržbou a čistotou prostredia v našom meste. Navrhujeme vypracovanie analýzy, ktorej cieľom bude zváženie zriadenia podniku mestských komunálnych služieb.

 • Bezbariérovosť

  V rámci plánu údržby a obnovy komunikácií budeme žiadať realizovať bezbariérové priechody pre chodcov, železničné a autobusové stanice i zastávky MHD, vodiace pásy a svetelné križovatky so zvukovou signalizáciou.

 • Príspevok na teplo

  Súčasná ekonomická situácia neumožňuje viesť úplne každému seniorovi dôstojný a spokojný život. Navrhujeme preto systém bonifikácie poplatkov pre seniorov, ktorí obývajú energeticky neefektívne budovy v historickej zástavbe, kde nie je povolené zatepľovanie.

 • Odborníci v komisiách

  Navrhujeme úpravu komisií mestského zastupiteľstva tak, aby v každej boli najmenej z polovice odborníci na danú problematiku, ktorí nie sú zároveň poslancami.

Kontaktujte nás