Chyba
  • Zobrazovacia šablóna je nedostupná. Spojte sa s administrátorom webových stránok, prosím.

Volebný program - téma rozvoj

Volebný program: téma rozvoj

Moderné mesto, ktoré má logiku

Martin v uplynulých rokoch stagnoval. Mesto nie je dostatočne atraktívne pre investorov, turistov a mladú generáciu. Počet obyvateľov klesol z 59 469 v roku 2009 na 53 946 v roku 2017. Cieľom našich opatrení má byť zastavenie poklesu obyvateľstva a zvýšenie atraktivity mesta.

Oblasti rozvoja

Opatrenia

Podporujeme naplánovanie výstavby východného okruhu v prvej etape do roku 2022 - smerom od Dražkoviec po Tehelnú ulicu, kde dôjde aj k úprave stávajúcej križovatky pri Martimexe, čo pomôže odľahčeniu dopravy v centre.

Navrhujeme vytvoriť dočasnú odbornú komisiu, ktorej cieľom bude analýza aktuálnej zmluvy s prepravcom, úprava trasovania MHD, zavedenie nočných spojov a zvýšenie efektivity nákladov v pomere cena / výkon. Budeme požadovať plán obmeny vozového parku tak, aby boli vozidlá postupne vymieňané za ekologické (na plyn alebo elektrickú energiu).

Podporujeme realizáciu projektu „Science park“ z prostriedkov eurofondov. V parku by sa nachádzalo technické múzeum približujúce strojárske technológie a humanitné vedy. Na projekte plánujeme spolupracovať s odborníkmi na históriu strojárstva, Jesseniovou lekárskou fakultou UK, Martinským centrom pre biomedicínu a Univerzitnou nemocnicou v Martine.

Navrhneme vypracovať dlhodobý plán údržby a obnovy mestských komunikácií, ktorý bude zapracovaný do rozpočtu. Rovnako budeme trvať na podobnom pláne aj pri komunikáciách, ktoré spadajú pod Žilinský samosprávny kraj.

Navrhneme vypracovať dlhodobý plán obnovy alebo výstavby významných športovísk a začleniť ho do rozpočtu mesta tak, aby sa v každom volebnom období podarilo zrealizovať aspoň jedno. Podporujeme výstavbu areálu na Pltníkoch (pri Tulipe) a navrhujeme k nemu dopracovať parkovú oddychovú zónu na nábreží rieky Turiec, ktorá bude obsahovať verejné klzisko, volejbalové ihrisko, zeleň, lavičky, piknikové miesta a podobne.

Podporíme výstavbu alebo rekonštrukciu nevyužívaných budov na mestské nájomné byty pre začínajúce rodiny. Vybavenie bytov bude zodpovedať bežnému štandardu.

Navrhneme regionálnu kartu pre návštevníkov múzeí, historických a iných zaujímavých miest v regióne. Návštevník, ktorý si TURIEC PASS zakúpi, získa v cene poplatku vstup do všetkých inštitúcií a miest uvedených v prehľadnej brožúrke, ktorá bude zároveň preložená do svetových jazykov. Výnos z predaja karty bude rozdelený medzi inštitúcie, ktoré turista navštívi.

Navrhujeme zriadenie mestského múzea, ktoré bude zachytávať históriu nášho regiónu a historického vývoja v Martine a Vrútkach. Na tomto projekte by sme radi spolupracovali so Slovenským národným múzeom. Finančné prostriedky plánujeme získať najmä z eurofondovej výzvy.

Nečistoty a odpadky prispievajú k zlému obrazu mesta a zhoršujú aj životné prostredie. Preto navrhneme otvorenie a úpravu zmlúv, ktoré súvisia s údržbou a čistotou prostredia v našom meste. Navrhujeme vypracovanie analýzy, ktorej cieľom bude zváženie zriadenia podniku mestských komunálnych služieb.

V rámci plánu údržby a obnovy komunikácií budeme žiadať realizovať bezbariérové priechody pre chodcov, železničné a autobusové stanice i zastávky MHD, vodiace pásy a svetelné križovatky so zvukovou signalizáciou.

Súčasná ekonomická situácia neumožňuje viesť úplne každému seniorovi dôstojný a spokojný život. Navrhujeme preto systém bonifikácie poplatkov pre seniorov, ktorí obývajú energeticky neefektívne budovy v historickej zástavbe, kde nie je povolené zatepľovanie.

Navrhujeme úpravu komisií mestského zastupiteľstva tak, aby v každej boli najmenej z polovice odborníci na danú problematiku, ktorí nie sú zároveň poslancami.