Chyba
  • Zobrazovacia šablóna je nedostupná. Spojte sa s administrátorom webových stránok, prosím.

Volebný program - téma komunikácia

Volebný program: téma komunikácia

Spojme silyv jedno mesto

Cítime nedostatky v schopnosti mesta komunikovať. Zásadné témy nie sú predmetom širšej diskusie, občania pociťujú buď nedostatok záujmu zo strany predstaviteľov mesta o konkrétne problémy, alebo zdĺhavosť a komplikovanosť ich riešení. Navrhujeme preto nasledovné opatrenia, ktoré výrazne zlepšia komunikáciu mesta.

Oblasti komunikácie

Opatrenia

Pripravíme návrh participatívneho rozpočtu na rok 2020. Občania mesta budú mať možnosť navrhovať a rozhodnúť, aké projekty sa v meste zrealizujú.

Navrhneme digitálnu mapu mesta, ktorá bude obsahovať aktuálne informácie technického charakteru až na úroveň konkrétnej ulice (mapa inžinierskych sietí, zelene, osvetlenia, dopravného značenia, umiestnenia parkovacích miest, zberných nádob a podobne).

Zrýchlime a zjednodušíme „vybavovanie“ v inštitúciách, na ktoré má mesto dosah. Skrátime doteraz platné úradné lehoty na polovicu.

Aktívne budeme vyhľadávať a podporíme podnikateľské investičné zámery smerujúce na Slovensko a budeme sa snažiť, aby priniesli nové pracovné príležitosti do Turca a nášho mesta.

Výroba, technológie a medicínsky sektor budú mať v našom meste maximálnu prioritu. Zriadime pracovisko na podporu pri realizácií investičných zámerov.

Podporíme prácu komunít a spolkov pôsobiacich na území mesta. Mesto bude zároveň aktívne spolupracovať s iniciatívami, ktorých aktivita bude viesť k zlepšeniu života v meste.

Pripravíme plán aktivít komunitného rozvoja pre marginalizované skupiny obyvateľstva tak, aby sa dokázali začleniť do života v meste.

Vytvoríme poradnú platformu primátora s veľkými zamestnávateľmi, živnostníkmi a vlastníkmi obchodných jednotiek na území mesta. Pravidelne budeme komunikovať na verejnosti činnosť tejto platformy a prenesieme jej návrhy do mestského zastupiteľstva.

Vypracujeme demografickú a sociologickú analýzu stavu obyvateľstva a kvalifikovaný predpoklad jeho vývoja. Materiály budú súčasťou verejne dostupných informácií o meste a budú slúžiť ako podklad pre úvahy o jeho ďalšom rozvoji.