Volebný program: téma komunikácia

Spojme sily
v jedno mesto

Cítime nedostatky v schopnosti mesta komunikovať. Zásadné témy nie sú predmetom širšej diskusie, občania pociťujú buď nedostatok záujmu zo strany predstaviteľov mesta o konkrétne problémy, alebo zdĺhavosť a komplikovanosť ich riešení. Navrhujeme preto nasledovné opatrenia, ktoré výrazne zlepšia komunikáciu mesta.

4 oblasti

ktorým sa venujeme

9 opatrení

ktoré navrhujeme
Oblasti komunikácie
01

Občania

02

Komunity

03

Podnikatelia

04

Mladí

Opatrenia
 • Participatívny rozpočet

  Pripravíme návrh participatívneho rozpočtu na rok 2020. Občania mesta budú mať možnosť navrhovať a rozhodnúť, aké projekty sa v meste zrealizujú.

 • Digitálna mapa mesta

  Navrhneme digitálnu mapu mesta, ktorá bude obsahovať aktuálne informácie technického charakteru až na úroveň konkrétnej ulice (mapa inžinierskych sietí, zelene, osvetlenia, dopravného značenia, umiestnenia parkovacích miest, zberných nádob a podobne).

 • Zvýšenie efektivity práce úradov

  Zrýchlime a zjednodušíme „vybavovanie“ v inštitúciách, na ktoré má mesto dosah. Skrátime doteraz platné úradné lehoty na polovicu.

 • Nové pracovné príležitosti

  Aktívne budeme vyhľadávať a podporíme podnikateľské investičné zámery smerujúce na Slovensko a budeme sa snažiť, aby priniesli nové pracovné príležitosti do Turca a nášho mesta.

 • Podpora investičných zámerov

  Výroba, technológie a medicínsky sektor budú mať v našom meste maximálnu prioritu. Zriadime pracovisko na podporu pri realizácií investičných zámerov.

 • Spolupráca s tretím sektorom

  Podporíme prácu komunít a spolkov pôsobiacich na území mesta. Mesto bude zároveň aktívne spolupracovať s iniciatívami, ktorých aktivita bude viesť k zlepšeniu života v meste.

 • Plán komunitného rozvoja

  Pripravíme plán aktivít komunitného rozvoja pre marginalizované skupiny obyvateľstva tak, aby sa dokázali začleniť do života v meste.

 • Poradná platforma primátora

  Vytvoríme poradnú platformu primátora s veľkými zamestnávateľmi, živnostníkmi a vlastníkmi obchodných jednotiek na území mesta. Pravidelne budeme komunikovať na verejnosti činnosť tejto platformy a prenesieme jej návrhy do mestského zastupiteľstva.

 • Demografická a sociologická analýza

  Vypracujeme demografickú a sociologickú analýzu stavu obyvateľstva a kvalifikovaný predpoklad jeho vývoja. Materiály budú súčasťou verejne dostupných informácií o meste a budú slúžiť ako podklad pre úvahy o jeho ďalšom rozvoji.

Kontaktujte nás