Chyba
  • Zobrazovacia šablóna je nedostupná. Spojte sa s administrátorom webových stránok, prosím.

Ján Drahoš

Narodil som sa 23. februára 1998 v Martine a dlhodobo som nežil nikde inde, takže som srdcom Martinčan a som na to patrične hrdý. Od svojich šiestich rokov až doteraz som študoval na Evanjelickej spojenej škole, kde som najprv absolvoval základnú školu a neskôr bilingválne gymnázium a ako prvý absolvent tejto školy som svoje štúdium ukončil v júni tohto roku. Som vďačný za možnosť študovať na tejto škole, pretože mi umožnila a vytvorila podmienky nielen na vedomostný, ale aj osobnostný, skúsenostný a duchovný rozvoj.

V rámci štúdia mi bolo umožnené cestovať a spoznávať krajiny po celom svete či navštevovať inštitúcie Eúropskej únie. Okrem iného som sa zapájal do projektov s politicko-ekonomickou tematikou, ako napríklad “Nenápadní hrdinovia” alebo “Innovation and creativity camp”, kde som nadobudol vedomosti nad rámec výučby a kde som mal možnosť spoznať množstvo zaujímavých a inšpirujúcich ľudí. Posledné dva roky som pôsobil ako predseda Martinského mládežníckeho parlamentu a posledný rok pôsobím na pozícii podpredsedu Národného mládežníckeho parlamentu. V ďalšom štúdiu budem pokračovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy a hospodárska diplomacia.

Do komunálnej politiky som sa ako podporovateľ iniciatívy SME MARTIN rozhodol angažovať z jednoduchých dôvodov. Od detstva bola mojou záľubou politika. Sledoval som dianie v meste, štáte i vo svete a so zanietením som o týchto témach vždy rád diskutoval so staršími ľuďmi v mojom okolí. Postupom času sa však moje zanietenie menilo na odpor a môj záujem byť súčasťou a participovať na dianí v mojej krajine opadával vplyvom a vývojom situácie v politike.

Naše mesto je jedno úžasné miesto na život v obklopení nádhernej prírody. A práve preto ma trápi, že Martin počas rokov stratil svoju identitu, svoju ekonomickú a priemyselnú vyspelosť, má jeden z najväčších úbytkov obyvateľstva na Slovensku a vyhliadky do budúcnosti nie sú o nič pozitívnejšie. Nie som človek, ktorého by tento stav nechal chladným, a preto som sa rozhodol priložiť ruku k dobrej veci a pomôcť mestu Martin spolu s ľuďmi, ktorých si vážim a ktorým dôverujem. Nechcem, aby sme pokračovali v spoločenskom trende, že slovo politik, poslanec alebo primátor sú považované za nadávky, a preto verím, že to spolu zmeníme. A zmeníme aj pohľad ľudí na veci verejné. V čo najviac verím je, že sa k nám pridajú ďalší slušní a skúsení ľudia a spravíme z tohto mesta opäť slovenskú ikonu.