Chyba
  • Zobrazovacia šablóna je nedostupná. Spojte sa s administrátorom webových stránok, prosím.

Michal Lašut

Kandidujem do mestského zastupiteľstva v Martine za mestskú časť Košúty

Narodil som sa 6.februára 1979 v našej malebnej Turčianskej záhradke. Vyštudoval a vyrastal som v Martine a vo Vrútkach. Od šiestich rokov sa venujem fotografii a folklóru. Najprv pod vedením môjho otca Filipa, neskôr samostatne. Obidve aktivity sa mi postupne dostali natoľko pod kožu, že sa im profesionálne venujem dodnes.

V oblasti fotografie od roku 1998 podnikám najskôr ako živnostník, neskôr ako konateľ vo vlastnej spoločnosti so zameraním na širokospektrálnu profesionálnu fotografiu, vydavateľskú, grafickú a reklamnú činnosť. V roku 2008 som založil spoločnosť FOMI s.r.o., ktorá funguje dodnes. V oblasti kultúry a folkloristiky sa pohybujem 34 rokov, od šiestich rokov ako tanečník folklórneho súboru Turiec, posledných 5 rokov ako umelecký vedúci a tanečný pedagóg v detskom a mládežníckom folklórnom súbore Kalužiar.

Kultúrnej a umeleckej činnosti sa venujem aj na manažérskej úrovni. Po celý život pracujem s ľuďmi. Dlhodobo spolupracujem s neziskovými organizáciami a aktívne sa venujem činnosti v nich. Ako dlhoročný novinár na voľnej nohe som aj členom Slovenského syndikátu novinárov. Posledné 3 roky zastávam funkciu krajského predsedu Slovenského syndikátu novinárov v Žilinskom kraji.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Kandidátom som sa rozhodol byť v roku 2017. Všetci hovoria o tom, že Martin je kultúrne mesto. A centrom kultúry skutočne kedysi aj bolo. Martin ale aj Slovensko má nádherný folklór a prekrásne zvyky a tradície, na ktoré môžeme byť právom hrdí, no na ktoré sa zároveň postupne zabúda.

Rád by som pozdvihol povedomie turčanov, opäť našiel ich sebadôveru, aby neodchádzali z Turca. Aby sa spojili a začali pracovať v meste pre spoločnú vec. Prial by som si, aby sme opäť mohli začať sami o sebe rozhodovať. Aby každý Martinčan mohol byť právom hrdý na svoje rodné mesto a bydlisko. Aby so zdvihnutou hlavou mohol pyšne kráčať Slovenskom a nebál sa povedať kde má svoje korene...

Už sa viac nepozerajme na kroky našich doterajších volených zástupcov a ich (ne)činnosť vo veciach verejných. Komunikácia s ľuďmi stagnuje. Poslanci, ktorí majú na starosti náš každodenný život neposkytujú občanom svojho mesta ani základné informácie o jeho chode (okrem predvolebnej kampane). Už nechceme viac mlčať. Hlásim sa k ľuďom, ktorí žiadajú zmenu.

Svojimi rozhodnutiami vo veciach verejných chceme prispieť k informovanosti našich občanov, k zvýšeniu kvality dopravy v našom meste a ku kultúrnemu pozdvihnutiu povedomia našich občanov. Chcel by som viac otvoriť samosprávu ľuďom, zjednodušiť ju. Mám dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi, s prácou s deťmi a mládežou vo folklórnej sfére aj dlhoročné manažérske zručnosti overené praxou v prosperujúcej spoločnosti.