Chyba
  • Zobrazovacia šablóna je nedostupná. Spojte sa s administrátorom webových stránok, prosím.

Kto môže byť nový primátor?

Stretávame sa s otázkami, koho budeme podporovať v kandidatúre na post primátora mesta Martin. Našej iniciatíve ide o moderné a efektívne spravovanie komunálnych záležitostí tak, aby mesto konečne začalo výrazne napredovať. Preto sme pripravení a otvorení spolupráci s primátorom, ktorý vzíde z novembrových volieb, nech ním už bude ktokoľvek.

Nemienime dnes kohokoľvek uprednostňovať, či po voľbách robiť zvolenému víťazovi deštruktívnu opozíciu. Zhodujeme sa však na niekoľkých atribútoch, ktoré by ideálny kandidát na primátora mal spĺňať. Ak sa ukáže, že taký kandidát ašpiruje, určite má našu plnú podporu.

Primátorom by sa mal stať kandidát ktorý:

  1. Má preukázateľné manažérske schopnosti. Mesto Martin disponuje rozpočtom v objeme približne 40 miliónov eur a na mestskom úrade pracuje takmer dvesto zamestnancov. Nový primátor by preto mal mať za sebou skúsenosti s vedením stredne veľkej firmy. Potrebuje aj isté ekonomické znalosti a musí mať schopnosť riadiť zamestnancov.
  2. Má skúsenosť s reprezentovaním. Nový primátor potrebuje značnú mieru rečníckej zdatnosti a ovládať aspoň jeden cudzí jazyk na komunikatívnej úrovni. Primátor komunikuje so širokým okruhom partnerov – občanmi, úradmi štátnej správy, partnerskými mestami, zamestnávateľmi, podnikateľmi alebo potenciálnymi investormi. Schopnosť zrozumiteľne sa vyjadrovať v cudzom jazyku (minimálne v anglickom jazyku) je dnes pre primátora nevyhnutnosťou.
  3. Nemá za sebou minulosť aktívneho člena, prípadne funkcionára KSS / KSČ alebo nebol aktívnym spolupracovníkom ŠTB. Takmer 30 rokov po roku 1989 sa už musíme vysporiadať s ľuďmi, ktorí v minulom režime budovali svoje profesionálne kariéry na prisluhovaní komunistickému režimu.
  4. Má adekvátny vek. Nový primátor by mal mať ambíciu naplniť svoje vízie a plány aspoň počas dvoch volebných období, pretože ich realizácia väčšinou presahuje trvanie štvorročného mandátu.
  5. Má morálnu spôsobilosť. Toto kritérium je celkom náročné, pretože je takmer nemožné objektívne posúdiť kandidátov, ktorí sú na verejnosti relatívne málo známi. Navyše, morálne kritéria má každý nastavené inak.

Najdôležitejším kritériom je ale určite volebný program. Zatiaľ ani jeden kandidát nepredložil zmysluplný program. My, voliči, by sme si však mali dať námahu a dôkladne taký program preštudovať. Kandidáti by mali byť s našimi pripomienkami následne konfrontovaní. Svoje hlasy by sme preto 10. novembra 2018 mali do volebných urien vhadzovať po dôkladnom zvážení a nie na základe prvoplánových dojmov a emócií.